Lisa artikkel
otsi artikli seest

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z T U V W Õ Ä Ö Ü X Y


üleujutus (24) Üleujutused toimuvad siis, kui jõe veetase tõuseb ning jõgi voolab teda ümbritsevale maa-alale...
ülijuhid (18) Ülijuhid on sellised ained, millel ei ole elektrivoolu takistavat toimet...
ümbermõõt (31) Ümbermõõt on matemaatiline mõiste, mis väljendab kujundit piirava kinnise joone pikkust...
ÜRO (68) Tähelühend ÜRO tähendab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni...